Xác nhận email thành công

Xin chúc mừng!

Bạn đã xác nhận email thành công.

Hãy kiểm tra ngay email mới được gửi từ Hà Stork <[email protected]> và đón chờ những thông tin hấp dẫn tiếp theo nhé.

Ngoài email, bạn có thể follow Hà Stork thông qua Fanpage và đăng ký Push Notification để nhận thông báo ngay lập tức.

Nhấn vào đây để quay trở lại trang chủ.

P/s: bạn vui lòng add địa chỉ email [email protected] vào sổ địa chỉ để đảm bảo nhận được đầy đủ những email về sau nhé.