Vultr cung cấp Plesk Onyx miễn phí

Hôm nay vultr cho phép người dùng tạo Plesk Onyx từ Application khi deploy vps mới.

Vultr cho phép tạo Plesk Onyx miễn phí

Plesk (Plesk Control Panel) là một phần mềm dùng để quản lý hosting trong đó bao gồm các dịch vụ như Web service, Email service, DNS Service, SQL Service, PHP, ASP,… Flesk dành cho những nhà quản trị các dịch vụ như Web, Email, DNS, etc…với số lượng lớn website.

Hiện tại vultr cho phép dùng thử 30 ngày với Web Pro và Web Host còn Web Se thì miễn phí. Bảng giá sử dụng

PackagePrice per monthPrice per hour
Web Admin Edition SEFree$0.000/hr
Web Pro Edition$7.50/mo$0.011/hr
Web Host Edition$12.50/mo$0.019/hr

Plesk Web Admin Edition SE được sử dụng miễn phí và giới hạn 3 tên miền.
Web Pro Edition có giá $7.50/tháng, có nhiều tính năng hơn gói SE và giới hạn 30 tên miền
Web Host Edition có giá $12.50/tháng và không giới hạn gì.

Truy cập vào Vultr tại đây.

Bạn có thể xem thêm hướng dẫn dùng vultr tại đây.

Add Comment