Thủ Thuật Internet

Tạo và quản lý nhiều profile trong Firefox

Nếu bạn dùng chung máy tính với người khác thì Mozilla Firefox có một tính năng hấp dẫn cho phép bạn tạo nhiều profile. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo và quản lý nhiều profile trong Firefox

Cách chạy nhiều người dùng trên FireFox cùng một lúc

Bước 1: Chuột phải My Computer -> Properties -> Advanced -> Environment Variables

Trong mục System variables chọn New. Bạn lần lượt điền như sau:
name: MOZ_NO_REMOTE
value: 1
xong nhấn OK nhé.

Bước 2: Ra ngoài màn hình Desktop nhấn chuột phải vào biểu tượng Mozilla Firefox chọn Properties.
Trong mục Targer bạn điền thêm khoảng cách và -p vào cuối dòng nhé
ví dụ: “C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe” -p

Trong đó:

  • Create Profile để tạo 1 acc mới
  • Rename Profile để đổi tên acc
  • Delete Profile để xoá 1 acc

Mặc định thì Firefox sẽ hỏi người dùng muốn sử dụng loại profile nào ở mỗi lần khởi chạy Firefox. Hãy hủy chức năng này bằng cách bỏ dấu tích trong hộp tùy chọn Use the selected profile without asking at startup.

Cách tạo biểu tượng Firefox tắt cho mỗi profile

Bấm chuột phải vào biểu tượng Mozilla Firefox chọn Properties.
Trong mục Targer khoảng cách và tên profile vào cuối dòng nhé.
Ví dụ tên profile là htnvip thì sẽ là: “C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe” -p htnvip

Bây giờ, cứ khi nào muốn truy cập vào một profile khác, bạn chỉ cần tạo một biểu tượng Firefox tắt mới. Vô cùng tuyệt vời mà lại đơn giản.

Hơn nữa, Firefox lưu thông tin profile tại thư mục dưới đây, trong trường hợp bạn muốn xóa profile hay dữ liệu khác.
C:\Users\Your User Name\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\Profile Name

Như vậy là mình đã hướng dẫn rất chi tiết cho các bạn cách Tạo và quản lý nhiều profile trong Firefox một cách đơn giản rồi đó

Chúc bạn thành công !

Post Comment