Tạo shortcut truy cập nhanh cho một website trên desktop

Tạo shortcut truy cập nhanh cho một website trên desktop bằng cách làm theo các bước dưới đây. Khi cần truy cập thì chỉ việc click đúp chuột vào biểu tượn shortcut đó là được, trình duyệt web mặc định…