Hướng dẫn tải file Torrent bằng IDM

Torrent chứa khá nhiều tài liệu hay, có khi nhiều tài liệu kiểu bản quyền thường sẻ bị xóa khi lưu trên các dịch vụ khác nhưng với torrent thì bạn có thể tìm được trên đó, vì đó là…