Amazon Lightsail dùng thử miễn phí tháng đầu

Kể từ tháng này, Amazon Lightsail chính thức đặt chân tới Châu Á Thái Bình Dương với 4 location mới: Tokyo, Singapore, Mumbai và Sydney. Amazon Lightsail là dịch vụ mới đưa vào hoạt động cách đây nửa năm của…