StableHost Coupon

StableHost giảm giá hosting 60% trọn đời

Hôm nay StableHost giảm giá hosting 60% trọn đời location Phoenix.

Location cho tốc độ tốt nhất về Việt Nam hoặc phục vụ site quốc tế trong số các datacenter ở StableHost. Thời gian diễn ra chương trình là 72 giờ, toàn bộ khách hàng sẽ được giảm giá 60% trọn đời 2 gói Web Hosting Starter & Pro.

Nhấn nút bên dưới để nhận coupon và đăng ký ngay:

Nhận Coupon Giảm 60% Trọn Đời
***Thanh toán được với tài khoản PayPal hoặc thẻ Visa/Master. Coupon chỉ có hiệu lực trong 3 ngày.

Chương trình áp dụng với cả khách hàng mới và khách hàng cũ, chỉ lưu ý bạn là cần phải lựa chọn thời gian thanh toán từ 12 tháng trở lên mới dùng được coupon code. Đăng ký với thời gian càng dài càng được giảm giá nhiều hơn.

Truy cập vào StableHost tại đây.

Post Comment