Coupon Google Cloud tặng miễn phí 300$

Google Cloud, đối thủ trực tiếp của gã khổng lồ Cloud Computing – Amazon Web Services đang có chương trình tặng miễn phí tới 300$ credit để dùng thử dịch vụ. Thị trường điện toán đám mây hiện tại đa…

Amazon Lightsail dùng thử miễn phí tháng đầu

Kể từ tháng này, Amazon Lightsail chính thức đặt chân tới Châu Á Thái Bình Dương với 4 location mới: Tokyo, Singapore, Mumbai và Sydney. Amazon Lightsail là dịch vụ mới đưa vào hoạt động cách đây nửa năm của…