Kích thước ảnh bìa, ảnh đại diện Facebook chuẩn nhất

Để có được ảnh bìa và ảnh đại diện Facebook chuẩn nhất đẹp nhất bạn phải tải lên ảnh có kích thước chuẩn theo quy định của Facebook. Vậy bao nhiêu là chuẩn?

Hình ảnh bạn tải lên Facebook để làm ảnh đại diện hoặc ảnh bìa thường xuyên bị cắt hoặc bị mờ. Nguyên nhân là do bạn chưa tải lên đúng kích thước hình ảnh mà Facebook quy định. Vậy Kích thước ảnh bìa, ảnh đại diện Facebook chuẩn nhất là bao nhiêu ?

Kích thước ảnh bìa, ảnh đại diện Facebook chuẩn nhất

Kích thước ảnh bìa, ảnh đại diện Facebook chuẩn nhất

Kích thước chuẩn đối với ảnh đại diện Facebook

Trên máy tính ảnh đại diện Facebook hiển thị ở kích thước 170 x 170 pixel, trên Smartphone là 128 x 128 pixel và trên các điện thoại phổ thông là 36 x 36 pixel.

  • Kích thước khuyên dùng: 180 x 180 pixel
  • Cho hình ảnh đẹp nhất: 2048x 2048 pixel

Kích thước chuẩn đối với ảnh bìa Facebook

Trên máy tính ảnh đại diện Facebook hiển thị ở kích thước 820 x 312 pixel, trên Smartphone là 640 x 360 pixel và không hiển thị trên điện thoại phổ thông.

  • Kích thước khuyên dùng: 851 x 315 pixel
  • Cho hình ảnh đẹp nhất: 2048 x 758 pixel

Định dạng và kích thước của ảnh tải lên Facebook

  • Định dạng được phép tải lên Facebook: JPEG, BMP, PNG, GIF và TIFF
  • Dung lượng được phép: dưới 15 MB

Chúc các bạn thành công!

Add Comment