Thủ Thuật Máy Tính

Hướng dẫn sửa lỗi lỗi “cant be opened using the built-in administrator account” khi mở ứng dụng trên Windows

Trên Windows 8Windows 10, Microsoft đã tăng cường tính bảo mật cho Windows nên trên một số máy khi mở ứng dụng sẽ bị báo lỗi “can’t be opened using the built-in administrator account”. Nhưng đừng lo lắng, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn sửa lỗi lỗi “cant be opened using the built-in administrator account” khi mở ứng dụng trên Windows 8 và Windows 10.

Hướng dẫn sửa lỗi lỗi

Để khắc phục lỗi này bạn làm như sau:

Vào Run gõ secpol.msc -> OK

Trên cửa sổ mới mở ra, chọn Local Policies -> Security Options, click đôi vào dòng “User Account Control: Admin Approval Mode for the Built-in Administrator account” rồi chọn Enable

Hướng dẫn sửa lỗi lỗi

Khắc phục lỗi trên Windows 10 Home

Đối với Windows 10 Home không có secpol.msc các bạn sẽ không chỉnh như trên được.

Nên các bạn vào Run gõ Regedit -> OK

Chỉ đến key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Kiểm tra đã có key FilterAdministratorToken chưa, nếu chưa có thì tạo key FilterAdministratorToken dạng DWORD, đặt giá trị key FilterAdministratorToken1

Hướng dẫn sửa lỗi lỗi

Hướng dẫn sửa lỗi lỗi

Tiếp tục chỉ đến đường dẫn: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Sửa giá trị dòng EnableLUA thành 1

Hướng dẫn sửa lỗi lỗi

Xong vào: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\UIPI\

Sửa giá trị Default thành 0x00000001(1)

Hướng dẫn sửa lỗi lỗi

Sau khi chỉnh xong thì khởi động lại máy tính, bạn sẽ mở được các ứng dụng bình thường, không còn báo lỗi nữa. Làm các bước như trên bạn đã sửa lỗi lỗi “cant be opened using the built-in administrator account” khi mở ứng dụng trên Windows thành công.

Chúc bạn thành công!

Post Comment