Hướng dẫn khôi phục danh bạ trong Gmail, điện thoại Android khi bị xóa

Nếu có lỡ tay xóa mất danh bạ quan trọng trên điện thoại Android hoặc trên Gmail, bạn cũng không cần phải lo lắng quá. Vì bạn có thể hoàn toàn khôi phục lại danh bạ đã bị xóa.

Với những thiết bị chạy hệ điều hành Android của Google, danh bạ của người dùng sẽ được đồng bộ hóa cùng Gmail. Do đó nếu có lỡ tay xóa mất một vài số liên hệ trên điện thoại, khoảng vài tiếng đến một ngày sau, liên hệ đó cũng sẽ bị xóa trên Gmail.

Tuy nhiên Google cung cấp cho người dùng một tính năng khá hữu ích để người dùng có thể khôi phục lại danh sách liên hệ với thời gian tối đa là 30 ngày.

Xem trước danh bạ
 1. Mở Contacts (danh bạ).
 2. Ở danh sách tùy chọn khung bên trái, click chọn More (thêm).
 3. Click chọn Restore contacts (khôi phục danh bạ).
 4. Chọn thời điểm bạn muốn khôi phục lại danh bạ.
Danh bạ cũ

Khôi phục danh bạ từ phiên bản trước

 1. Mở Gmail.
 2. Click chọn Gmail ở góc trên cùng bên trái rồi chọn Contacts (danh bạ).
 3. Trên danh sách danh bạ, bạn click chọn More.
 4. Click chọn Restore contacts… (khôi phục danh bạ).
 5. Chọn thời điểm bạn muốn khôi phục lại danh bạ.
 6. Hướng dẫn khôi phục danh bạ trong Gmail, điện thoại Android khi bị xóa

 7. Click chọn Restore (khôi phục). Bạn sẽ nhìn thấy thông báo xuất hiện ở góc trên cùng màn hình khi quá trình khôi phục kết thúc.

Hoàn tác khôi phục

 • Sau khi khôi phục danh bạ, bạn có thể hoàn tác ngay lập tức bằng cách click chọn Undo (hoàn tác) trên thanh thông báo màu vàng ở góc trên cùng của màn hình.
 • Nếu thanh thông báo không còn, bạn có thể khôi phục danh bạ ở thời điểm trước khi bạn bắt đầu quá trình khôi phục ban đầu.

Quy tắc 24 giờ cho Danh bạ trò chuyện

 • Khi bạn xóa liên hệ trong Danh bạ, liên hệ cũng sẽ bị xóa khỏi Danh bạ trò chuyện của bạn.
 • Sau khi liên hệ bị xóa, Trò chuyện vẫn ghi nhớ trạng thái lời mời cho liên hệ đó trong vòng 24 giờ.
 • Do đó nếu bạn khôi phục liên hệ đã xóa trong vòng 24 giờ thì liên hệ sẽ được khôi phục hoàn toàn trong Trò chuyện. Nhưng nếu bạn khôi phục liên hệ đã xóa sau 24 giờ thì bạn phải mời lại người đó vào Danh bạ trò chuyện của bạn.

Chúc bạn thành công!

Add Comment