Providers

Hướng dẫn cài đặt lại hệ điều hành VPS Digital Ocean

Để bắt đầu bạn chọn VPS cần cài đặt lại trong Droplets, chọn tab Destroy rồi Rebuild.

Hướng dẫn cài đặt lại hệ điều hành VPS Digital Ocean

– Bạn chọn Rebuild from original nếu muốn reset lại hệ điều hành hiện tại về trạng thái ban đầu.

– Chọn Image/Snapshots rồi nhấn Rebuild from image nếu muốn cài đặt lại server với hệ điều hành khác hoặc sử dụng Snapshots đã sao lưu từ trước.

Đợi khoảng mấy chục giây là server sẽ được cài đặt lại hoàn toàn.

Post Comment