Thủ Thuật Máy Tính

Cách thêm Windows RE và bộ cài Windows vào menu boot Windows 10

Tích hợp Windows Recovery Environment (Windows RE) giúp bạn có thêm tùy chọn khởi động nhanh vào Recovery, còn tích hợp bộ cài Windows giúp bạn có thêm tùy chọn cài mới Windows 10 bất cứ lúc nào. Thật tiện phải không? vậy nên bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách thêm Windows RE và bộ cài Windows vào menu boot Windows 10.

Cách thêm Windows RE và bộ cài Windows vào menu boot Windows 10

File cần tải
Phần mềm tạo dual boot EasyBCD Portable
Tải bộ cài Windows 10

Cách thêm Windows RE vào menu boot Windows 10

Bạn có thểm xem thêm cách kiểm tra và tạo WinRE.

Trước tiên bạn kiểm tra Windows RE, chạy CMD với quyền quản trị gõ lệnh Reagentc /info

Trong đó bạn cần quan tâm đến 2 mục chính:

  • Windows RE status: nếu Enabled (đã được kích hoạt) và Disabled (đã bị vô hiệu hóa)
  • Windows RE location: đường dẫn đến Windows RE

Bạn cần xác định chính xác đến thư mục WindowsRE đang lưu tệp Winre.wim. Sử dụng lệnh DISKPART kiểm tra ổ đĩa và phân vùng

Diskpart
list disk
list volum

Kiểm tra phân vùng này đang nằm trong ổ đĩa 0 có Volume 1 và không có ký tự ổ do vậy bạn cần đăng ký cho phân vùng một ký tự không trùng với các tự khác của phân vùng đã có chẳng hạn lấy ký tự bằng (R)

select volum 1
assign letter=R

Thoát DISKPART bằng lệnh exit, tiếp tục kiểm tra thư mục WindowsRE bằng lệnh dir sau: R:\Recovery\WindowsRE /a

Như vậy tệp Winre.wim đang lưu trong thư mục WindowsRE đường dẫn đầy đủ của nó là R:\Recovery\WindowsRE\Winre.wim

Tiếp theo bạn chạy EasyBCDPortable đợi một lúc nếu xuất hiện hộp thoại thông báo máy tính đang boot bằng UEFI bạn nhấn OK để tiếp tục.

Chọn tab Edd New Entry rồi thêm như hình bên dưới

Kế tiếp bạn sang tab Edit Boot Menu bạn sẽ thấy Windows RE được thêm vào list.

Khi tích hợp Windows RE xong bạn cần làm ẩn phân vùng Recovery bằng cách loại bỏ ký tự phân vùng bằng cách trong DISKPART lựa chọn phân vùng sau đó sử dụng lệnh remove.

Trong trường hợp nếu bạn muốn xóa bỏ tùy chọn khởi động Windows RE trong menu boot, chạy phần mềm EasyBCD tại giao diện Edit Menu Boot chọn Windows RE > Delete xong tích chọn ô Skip the boot menu > Save Settings lưu thay đổi.

Cách thêm bộ cài Windows vào menu boot Windows 10

Đầu tiên bạn cần giải nén Windows 10 (ISO) ra, để kiểm tra dung lượng của bộ cài, chuột phải chọn Properties.

Ta thấy bộ cài khoảng 4600 MB, nên ta sẽ tạo 1 phân vùng mới bằng Disk Management có dung lượng khoảng 4700

Khi chia xong tạo phân vùng mới nhớ chọn File sytem định dạng FAT32, đặt tên cho phân vùng

Sau khi tạo xong chẳng hạn là phân vùng E, bạn copy toàn bộ file cài đặt windows 10 vào.

Sau khi copy xong, bạn chạy phần mềm EasyBCD chuyển xuống tab Edd New Entry làm theo các bước như hình hướng dẫn

Xong bạn chuyển lên tab Edit Boot Menu, tại giao diện Entry đã xuất hiện Windows 10 (khởi động mặc định), tùy chọn khởi động Windows RE, tùy chọn khởi động Windows Setup mà bạn vừa thêm vào

Tips: bỏ tích ô Use Metro bootloader không hiển thị Metro boot thay vào đó khi khởi động máy vào ngay màn hình boot màu đen

Cuối cùng bạn cần sử dụng trình quản lý Disk Management làm ẩn phân vùng cài đặt Windows đi (chuột phải vào ổ E trên Disk Managerment chọn Change drive letter and paths… khi hộp thoại Change drive letter and paths… hiện ra chọn Remove, chọn Yes)

Vậy là mình đã thêm Windows RE và bộ cài Windows vào menu boot Windows 10 xong. Chúc bạn thành công!

Post Comment