Amazon Lightsail dùng thử miễn phí tháng đầu

Kể từ tháng này, Amazon Lightsail chính thức đặt chân tới Châu Á Thái Bình Dương với 4 location mới: Tokyo, Singapore, Mumbai và Sydney.

Amazon Lightsail là dịch vụ mới đưa vào hoạt động cách đây nửa năm của Amazon, giúp bạn dễ dàng khởi tạo, sử dụng và quản lý máy chủ ảo trên nền tảng đám mây AWS.

Tương tự như những dịch vụ cloud khác, VPS ở đây sử dụng ổ cứng SSD, IP tĩnh (giống Floating IP của DO, Reserved IP của Vultr), hỗ trợ DNS (name server của Amazon), Snapshot.

Mức giá của Amazon Lightsail tương đương như của DigitalOcean nên RAM sẽ bằng 1/2 so với Vultr hoặc Linode. Hiện tại, với instance 5$ bạn được dùng free 1 tháng đầu tiên.

Bên cạnh 4 khu vực mới mở, Amazon Lightsail hiện đang có mặt ở US East (Northern Virginia), US East (Ohio), US West (Oregon), EU (Frankfurt), EU (Ireland), và EU (London) để bạn lựa chọn khi tạo instance.

Xem thêm thông tin về Amazon Lightsail tại đây: https://amazonlightsail.com

Add Comment